• استخدام تعدادی نیرو در کارگاه جواهرسازی
  • استخدام تعدادی نیرو در کارگاه جواهرسازی

استخدام تعدادی نیرو در کارگاه جواهرسازی

09156570300
تلفن
hmg395@gmail.com
ایمیل
1
قیمت
1397/7/10
آخرین بروزرسانی
فروشی
نوع
استخدام تعدادی نیروی مجرب خانم در کارگاه جواهرسازی معتبر در مشهد

ابزارآلات مرتبط استخدام