• استخدام استاد کار صنایع دستی
  • استخدام استاد کار صنایع دستی

استخدام استاد کار صنایع دستی

3242343242
تلفن
sasan.sarchali@yahoo.com
ایمیل
0
قیمت
1396/6/25
آخرین بروزرسانی
فروشی
نوع
به یک خانم استاد صنایع دستی و تزئینی ترجیحا مجرد و ساکن منطقه 1 تهران نیازمندیم

ابزارآلات مرتبط استخدام