آدرس : تهران - میدان منیریه - بلوار ابوسعید - خیابان ابهری - پلاک 19

تلفن تماس : 02155491750  - 02155491930 - 02155492813

تلفنهای خدمات : 5 -09101476001