• شرکت طلای سارینا
  • شرکت طلای سارینا

شرکت طلای سارینا

02155581902
تلفن
info@sarinagold.org
ایمیل
1397/1/19
آخرین بروزرسانی

شرکنت تولیدی صنعتی طلای سارینا

مجری تولید مصنوعات زرین، تولیدکننده زنجیرهای متری

دفتر مرکزی: تهران بازار زرگرها ،پاساژگلد سنتر ،طبقه سوم ،پلاک 3/5

مدیر فروش محمد برجکی

02155635532 - 55581902

www.sarinagold.org

info@sarinagold.org